Årets konferanse er avsluttet og neste arrangeres i mars 2016.

Konferansen for mer miljøvennlig utvinning av olje & gass

Med visjon om renest mulig produksjon av energi fra olje og gass, har norsk industri etablert seg som verdensledende på miljøteknologi. Globale klimautfordringer er en av vår tids største utfordringer, og olje- og gassnæringens bruk av stadig bedre miljøteknologi er en viktig del av løsningen når verden fortsatt er avhengig av olje- og gass i fremtidens lavutslippssamfunn. Miljø & teknologikonferansen belyser de industrielle og økonomiske mulighetene av teknologi som særlig er utviklet for beskyttelse av miljø når det utvinnes olje og gass, som være viktige bestanddeler i alle prognoser for verdens energibruk i svært mange år fremover.
Påmelding

Stavanger

10. - 11. mars 2015

avpetromediakonf_03
sesjon1v2

Åpningsesjon (felles)

Miljø & teknologikonferansen åpner med fokus på nasjonale og globale klima-avtaler, rammevilkår, politiske føringer og lovverk

Presentert av Miljøverndepartementet, OG21, Norsk Olje & Gass, Statoil, DNV GL, Avfall Norge mfl.

Les mer

Fagsesjon 1

Miljø- og teknologiutfordringer og løsninger for Barentshavet, Arktis, Goliat, Johan Sverdrup mm.

Les mer

Fagsesjon 2

CCS, fangst, separasjon, transport, lagring, produkt og destruksjon

Les mer

sesjon5

Dag 2, sluttsesjon (felles)

Norske miljøkrav, fremmende eller hemmende for eksport?

Omhandler nasjonale og globale markedsmuligheter, finansiering- og eksportmuligheter av fremtidens miljøteknologi fra norske teknologimiljøer presentert av Intsok, Enova, Christian Michelsen Research, Innovasjon Norge, UiS og Statoil.

Les mer

Arrangeres av

Petro-Media-News-H

I samarbeid med

Greater Stavanger
Norsk Olje og Gass
UiS
IRIS
DNV GL

Konferansesponsor

fargelogo-bredde-780