Miljø & teknologikonferansen arrangeres på
Energy hotell Stavanger, 10-11. mars 2015.

Konferansen er rettet mot petroleumsindustriens teknologiske muligheter for tryggere og lavere skadelige utslipp til miljø og klima. Konferansen er en sentral og viktig arena for myndigheter, operatørselskap, rigg, leverandørindustri, bedrifter, organisasjoner og personer med interesse for miljøarbeid i norsk petroleumsindustri. Konferansen har som mål å bygge relasjoner mellom operatør og leverandør, være et forum for lovgivende mydigheter og internasjonale organers avtaleverk, og bidra til verdiskapning gjennom utvikling og bruk av beste teknologivalg for å hente opp petroleumsressurser.

Konferansen avsluttes 11.mars med lunsj.

Deltageravgift

Konferanseavgift er kr 6900,- + MVA. som inkluderer lunsj begge dager, forfriskninger/kaffe/te/pausemat.
Festmiddag om kvelden faktureres i tillegg med kr. 990,- + MVA.

 

Avbestillingsvilkår

For refusjon av deltakeravgift må avbestilling skje senest den 10.02.2015. (En måned før konferanse-start). Dersom avbestilling skjer senere eller man ikke møter opp vil kun legemelding gi rett til refusjon. Merk at det er anledning til å sende en kollega i stedet for den påmeldte dersom man blir forhindret fra å delta.

Påmeldingsskjema